O nás

  • Rodinná firma Alfa WT s.r.o. byla založena roku 2017, navazuje však na více jak 30tileté zkušenosti svého zakladatele a jednatele firmy Karla Kamarýta v oblasti balících strojů a techniky.
  • Naše služby a techniku nabízíme všem klientům z řad výrobních podniků a velkoobchodů, kteří jsou svým podnikáním závislí na kvalitní balící a páskovací technice.
  • Poskytujeme poradenství v oblasti modernizace a inovace stávajících strojů.
  • Vždy se můžete spolehnout na náš nonstop servis
  • Dodavatelé - Vzhledem k tomu, že naším cílem je nabízet kvalitní české stroje a techniku, je třeba dodavatele pečlivě vybrat. Zaměřili jsme se na ty tuzemské, kteří mají dobré výsledky práce, a s nimi již máme dobrou zkušenost a považujeme je za firmy kvalitní a spolehlivé.
  • Dodavatel strojů - Hlavním dodavatelem balících strojů je firma Alfenix s.r.o. V této firmě se Karel Kamarýt podílí na vývoji a konstrukci strojů a zajištuje distribuci. Vzhledem k tomu, že jeden člověk není schopen zajistit všechny činnosti stran obchodu bylo dohodnuto, že nově založená firma Alfa WT s.r.o. bude výrobky firmy Alfenix s.r.o. prodávat a zajištovat jejich servis, se strategicky dobrým umístěním firmy do hl. města Prahy.


Mise firmy Alfa WT s.r.o.

Misí firmy Alfa WT s.r.o. je dodávat kvalitní české stroje na balení a páskování zboží pro výrobní podniky a velkoobchody, při současném poskytování časově i cenově příznivého servisu strojů. Tímto způsobem zaručíme zákazníkům, že u nich nedojde k přerušení výroby, a tím k následným provozním ztrátám (zdržení výroby; výdaje na platy zaměstnanců při přerušení provozu).

Vize firmy Alfa WT s.r.o.

Naší vizí je trvalý rozvoj firmy, založený na přímém marketingu a stabilních partnerských vztazích a na profesionální a detailní znalosti potřeb našich zákazníků. Chceme se stát preferovaným dodavatelem balící techniky a služeb určených pro zákazníky z výrobních podniků a velkoobchodů. Další naší vizí je sponzorovat výchovu a odbornou vzdělanost našich potencionálních zaměstnanců, a to nejlépe od 15ti let věku.

Cíle firmy Alfa WT s.r.o.

Naším cílem není prodávat levné stroje, ale spolehlivé a kvalitní stroje české výroby za odpovídající cenu. Proto když budeme nabízet a prodávat balící a páskovací materiály budeme upřednostňovat české výrobce. Kvalitou výrobků a služeb si chceme vytvořit a udržet dobrou pozici na trhu.